Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να μειώσετε το κέρδος του μικροφώνου και να αποτρέψετε την παραμόρφωση ήχου κατά την εγγραφή ταινιών σε δυνατά περιβάλλοντα.