Επιλέξτε από [ Υψηλή ποιότητα ] και [ Κανονική ]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Το i " στην ενότητα "Μέγεθος καρέ και ρυθμός / ποιότητα εικόνας" ( Μέγεθος καρέ και ρυθμός / Ποιότητα εικόνας ).