Επιλέξτε τον τρόπο εστίασης της κάμερας σε λειτουργία ταινίας ( Λειτουργία περιοχής AF ).