Μειώστε τη διάθλαση σε ταινίες ( Αντιστάθμιση περίθλασης ).