Επιλέξτε πώς η κάμερα μετρά την έκθεση σε λειτουργία ταινίας. Το [ Spot metering ] δεν είναι διαθέσιμο στο μενού λήψης ταινιών ( Metering ).