Innhent referansedata for alternativet Image Dust Off i NX Studio. Image Dust Off behandler NEF (RAW)-bilder for å dempe effekter forårsaket av støv som fester seg foran kameraets bildesensor. For mer informasjon, se NX Studios elektroniske hjelp.

Innhenting av bildestøvav-referansedata

 1. Velg et startalternativ.

  • Marker [ Start ] og trykk på J for umiddelbart å vise dialogboksen [ Image Dust Off ref photo ].

  • Marker [ Rengjør sensor og start deretter ] og trykk på J for å rense bildesensoren før du starter. Dialogboksen [ Image Dust Off ref photo ] vil vises når bildesensorrensingen er fullført.

  • For å avslutte uten å hente Image Dust Off-referansedata, trykk på G .

 2. Med objektivet omtrent ti centimeter (fire tommer) fra et godt opplyst, hvitt objekt uten funksjoner, rammer du inn objektet slik at det fyller skjermen, og trykk deretter utløseren halvveis ned.

  • I autofokusmodus vil fokus automatisk settes til uendelig.

  • I manuell fokusmodus, still fokus til uendelig manuelt.

 3. Trykk utløseren helt ned for å hente Image Dust Off-referansedata.

  • Skjermen slås av når utløserknappen trykkes ned.

  • Hvis referanseobjektet er for lyst eller for mørkt, kan det hende at kameraet ikke er i stand til å innhente Image Dust Off-referansedata og en melding vil vises og kameraet vil gå tilbake til visningen vist i trinn 1. Velg et annet referanseobjekt og trykk på utløseren -slipp knappen igjen.

Rengjøring av bildesensor

Støv av referansedata registrert før bildesensorrengjøring utføres, kan ikke brukes med bilder tatt etter at bildesensorrengjøring er utført. Velg [ Rengjør sensor og start deretter ] bare hvis referansedataene for bildestøv av ikke vil bli brukt med eksisterende fotografier.

Innhenting av bildestøvav-referansedata
 • Et objektiv i FX-format med brennvidde på minst 50 mm anbefales.

 • Når du bruker et zoomobjektiv, zoom helt inn.

 • De samme referansedataene kan brukes for fotografier tatt med forskjellige objektiver eller med forskjellige blenderåpninger.

 • Alternativet NX Studio Image Dust Off kan ikke brukes med NEF (RAW)-bilder tatt med en bildestørrelse på [ Medium ] eller [ Small ].

 • Referansebilder kan ikke vises ved bruk av datamaskinens bildebehandlingsprogramvare.

 • Et rutemønster vises når referansebilder vises på kameraet.