Smuss eller støv som kommer inn i kameraet når linser byttes eller dekselet tas av, kan feste seg til bildesensoren og påvirke bildene dine. Alternativet "ren bildesensor" vibrerer sensoren for å fjerne støv.

Alternativ

Beskrivelse

[ Rengjør nå ]

Utfør bildesensorrengjøring umiddelbart.

[ Automatisk rengjøring ]

  • [ Rengjør ved avslåing ]: Bildesensoren renses automatisk under avslåing hver gang kameraet slås av.

  • [ Cleaning off ]: Automatisk bildesensorrensing av.