I fotomodus vil opptaksskjermen dempes for å spare strøm omtrent 15 sekunder før standby-timeren utløper.

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Aktiver energisparing. Skjermens oppdateringsfrekvens kan falle.

[ Deaktiver ]

Deaktiver energisparing. Merk at valg av [ Deaktiver ] stopper ikke opptaksdisplayet å dimmes noen sekunder før standby-timeren utløper.

Energisparing (fotomodus)

Merk at selv når [ Aktiver ] er valgt, vil ikke energisparing fungere:

  • hvis [ Ingen grense ] er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Forsinkelse av strøm av ] > [ Standby-timer ] eller hvis den valgte forsinkelsen er mindre enn 30 sekunder,

  • under zoom,

  • mens kameraet er koblet til en annen enhet via HDMI,

  • mens kameraet er koblet til og utveksler data med en datamaskin via USB, eller

  • mens kameraet er koblet til en AC-adapter.