Se informasjon om batteriet som er satt inn i kameraet.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ladning ]

Gjeldende batterinivå, uttrykt i prosent.

[ Antall skudd ]

Antall ganger lukkeren har blitt utløst siden batteriet sist ble ladet.

[ Batteri alder ]

En skjerm med fem nivåer som viser batterialderen.

  • En verdi på "0" ( k ) indikerer at batteriytelsen ikke er svekket.

  • En verdi på "4" ( l ) indikerer at batteriet har nådd slutten av ladetiden. Bytt ut batteriet.

Antall skudd

[ Antall bilder ] viser antall ganger lukkeren har blitt utløst. Vær oppmerksom på at kameraet noen ganger kan utløse lukkeren uten å ta et bilde, for eksempel ved måling av forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse.

Lader batterier ved lave temperaturer

Batterier viser generelt et fall i kapasitet ved lave omgivelsestemperaturer. Selv ferske batterier ladet ved temperaturer under ca. 5 °C (41 °F) kan vise en midlertidig økning fra "0" til "1" i verdien som vises for [ Batterialder ], men displayet vil gå tilbake til normalt når batteriet har blitt ladet opp ved en temperatur på ca. 20 °C (68 °F) eller høyere.