• Juster søkerens lysstyrke. [ Søkerlysstyrke ] kan bare justeres når søkeren er den aktive skjermen. Den kan ikke justeres når monitoren er på eller når [ Monitor only ] er valgt for monitormodus.

  • Høyere verdier øker forbruket på batteriet.

Alternativ

Beskrivelse

[ Auto ]

Søkerens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysforholdene.

[ Manual ]

Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken manuelt. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.