Juster innstillingene for skjermens berøringskontroller.

Aktiver/deaktiver berøringskontroller

Aktiver eller deaktiver berøringskontroller. Velg [ Bare avspilling ] for å aktivere berøringskontroller kun i avspillingsmodus.

Avspilling på full skjerm

Velg om neste bilde i fullskjermsavspilling skal vises ved å bla til venstre eller ved å bla til høyre.

Alternativ

Beskrivelse

S

[ Venstre U Høyre ]

Sveip til venstre for å vise neste bilde.

T

[ Venstre V Høyre ]

Sveip til høyre for å se neste bilde.