Juster fargebalansen på skjermen etter din smak.

  • [ Skjermens fargebalanse ] kan bare justeres når skjermen er den aktive skjermen. Den kan ikke justeres når [ Kun søker ] er valgt for monitormodus eller når øyet er rettet mot søkeren.

  • Fargebalansen justeres med multivelgeren. Trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 for å justere fargebalansen som vist nedenfor. Trykk på J for å lagre endringene.

1

Øk grønn

2

Øk rav

3

Øk magenta

4

Øk blått

  • Skjermens fargebalanse gjelder bare for menyer, avspilling og opptaksskjermen; bilder og filmer tatt med kameraet påvirkes ikke.

  • Referansebildet er enten det siste bildet som ble tatt eller, i avspillingsmodus, bildet som sist ble vist. Hvis minnekortet ikke inneholder noen bilder, vil en tom ramme vises i stedet.

  • For å velge et annet bilde, trykk på W ( Q )-knappen. Marker ønsket bilde og trykk på J for å velge det som referansebilde.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X .