Juster innstillinger for bruk når kameraet er koblet til en GPS-mottaker.

Alternativ

Beskrivelse

[ Standby timer ]

Hvis [ Aktiver ] velges når en GPS-mottaker er tilkoblet, vil standby-timeren utløpe hvis ingen operasjoner utføres i den tiden som er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ]. Velg dette alternativet for å redusere forbruket på batteriet.

[ Posisjon ]

Se posisjonsdataene fra GPS-mottakeren. Elementene som vises varierer med kilden.

[ Still klokken fra satellitt ]

Velg [ Ja ] for å synkronisere kameraklokken med tiden rapportert av GPS-enheten.