Als (W) is geselecteerd, wordt de belichtingsaanduiding weergegeven met negatieve waarden aan de linkerkant en positieve waarden aan de rechterkant. Selecteer (V) om positieve waarden links en negatieve waarden rechts weer te geven.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film