Als Aan is geselecteerd wanneer de camera met een optionele flitser wordt gebruikt die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem ondersteunt, dan wordt bij het indrukken van de knop waaraan Voorbeeld is toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing) een testflits afgegeven die kan worden gebruikt om de effecten van flitsverlichting als voorbeeld te bekijken. Er wordt geen testflits afgegeven als Uit is geselecteerd.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film