Kies de functie die is toegewezen aan de J-knop in fotostand en tijdens weergave.

 • Opnamestand: Kies uit de onderstaande opties. De J-knop kan voor focus-tracking worden gebruikt wanneer automatisch veld-AF is geselecteerd voor AF-veldstand, ongeacht de geselecteerde optie.

  Optie Beschrijving
  K Middelste scherpstelp. select. Als u op J drukt, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.
  p Zoom aan/uit Druk op J om de weergave in te zoomen op het gebied rondom het huidige scherpstelpunt (markeer Zoom aan/uit e druk op 2 om de zoomverhouding te kiezen). Druk opnieuw op J om terug te keren naar het vorige scherm.
    Geen Drukken op J tijdens het opnemen heeft geen effect.
 • Weergavestand: Kies uit de onderstaande opties. Als u op J drukt terwijl een film in volledig scherm wordt weergegeven, zorgt ervoor dat filmweergave wordt gestart, ongeacht de geselecteerde optie.

  Optie Beschrijving
  n Miniatuur aan/uit Schakel tussen schermvullende en miniatuurweergave.
  o Histogrammen weergeven In zowel schermvullende weergave als miniatuurweergave wordt een histogram weergegeven terwijl de J-knop wordt ingedrukt.
  p Zoom aan/uit Schakel tussen schermvullende weergave of miniatuurweergave en zoomweergave (markeer Zoom aan/uit en druk op 2 om de zoomverhouding te kiezen). De zoomweergave wordt op het actieve scherpstelpunt gecentreerd.
  u Map kiezen Er wordt een mapselectievenster weergegeven; markeer een map en druk op J om de foto’s in de geselecteerde map te bekijken.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film