Kies uit de volgende opties voor scherpstelpuntweergave:

  • Handmatige scherpstelstand: Kies Aan om het actieve scherpstelpunt weer te geven in handmatige scherpstelstand, Uit om het scherpstelpunt alleen tijdens scherpstelpuntselectie weer te geven.
  • Hulp bij dynamisch veld-AF: Als Aan is geselecteerd, worden zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omliggende scherpstelpunten weergegeven in dynamisch veld-AF. Kies Uit om alleen het geselecteerde scherpstelpunt weer te geven.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film