Kies welke instellingen worden beïnvloed wanneer AE- en flitsbracketing of AE-bracketing is geselecteerd voor Automatische bracketing > Inst. voor autom. bracketing in het foto-opnamemenu en de standknop naar M is gedraaid.

Optie Beschrijving
F Flits/sluitertijd De camera wisselt sluitertijd (AE-bracketing) of sluitertijd en flitsniveau (AE- en flitsbracketing) af.
G Flits/sluitertijd/diafragma De camera wisselt sluitertijd en diafragma (AE-bracketing) of sluitertijd, diafragma en flitsniveau (AE- en flitsbracketing) af.
H Flits/diafragma De camera wisselt diafragma (AE-bracketing) of diafragma en flitsniveau (AE- en flitsbracketing) af.
I Alleen flits De camera wisselt alleen het flitsniveau (AE- en flitsbracketing) af.

Flitsbracketing wordt alleen uitgevoerd met i-DDL- of qA (automatisch diafragma)-flitserregeling. Als automatische instelling voor ISO-gevoeligheid wordt ingeschakeld wanneer een andere instelling dan Alleen flits is geselecteerd, dan wordt ISO-gevoeligheid vastgezet bij de waarde voor de eerste opname tenzij de flitser wordt gebruikt.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film