Pas de bediening van de hoofdinstelschijf en secundaire instelschijf aan.

  • Rotatie omkeren: Keer de rotatierichting van de instelschijven om voor geselecteerde bewerkingen. Markeer opties en druk op 2 om te selecteren of deselecteren, druk vervolgens op J om wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

  • Verwissel hoofd/secundair: Kies de functies van de instelschijven voor belichtings- en scherpstelbewerkingen.

    • Belichtingsinstelling: Als Aan is geselecteerd, dan regelt de hoofdinstelschijf diafragma en de secundaire instelschijf sluitertijd. Als Aan (A-stand) is geselecteerd, wordt de hoofdinstelschijf gebruikt om diafragma alleen in te stellen in stand A.
    • Autofocusinstelling: Deze optie is van toepassing op de bedieningsknop die is toegewezen aan Scherpstelstand/AF-veldstand met behulp van Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing). Als Aan is geselecteerd, kan de scherpstelstand worden gekozen door de bedieningsknop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien, AF-veldstand, door de bedieningsknop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien.
  • Menu’s en weergave: Selecteer Uit om de multi-selector te gebruiken voor menu’s en weergave. Als Aan of Aan (geen controlebeeld) is geselecteerd, kan de hoofdinstelschijf worden gebruikt om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave en om miniaturen en menu-items te markeren. De secundaire instelschijf wordt in schermvullende weergave gebruikt om voorwaarts of achterwaarts over te slaan overeenkomstig de optie geselecteerd voor Door beelden met sec. inst.sch. en in miniatuurweergave om omhoog of omlaag te bladeren. Terwijl menu’s worden weergegeven, wordt bij het naar rechts draaien van de secundaire instelschijf het submenu voor de gemarkeerde optie weergegeven, terwijl bij het naar links draaien het vorige menu wordt weergegeven. Om een selectie te maken, druk op 2 of J. Selecteer Aan (geen controlebeeld) om te voorkomen dat de instelschijven worden gebruikt voor weergave tijdens controlebeeld.
  • Door beelden met sec. inst.sch.: Als Aan of Aan (geen controlebeeld) is geselecteerd voor Menu’s en weergave, dan kan aan de secundaire instelschijf worden gedraaid tijdens schermvullende weergave om een map te selecteren of 10 of 50 beelden per keer voorwaarts of achterwaarts te springen, naar de volgende of vorige foto, de volgende of vorige film of de volgende of vorige foto te springen met een geselecteerde score (markeer Score en druk op 2 om de score te kiezen).

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film