Kies de functie die is toegewezen aan de J-knop in filmstand. De J-knop kan voor focus-tracking worden gebruikt wanneer automatisch veld-AF is geselecteerd voor AF-veldstand, ongeacht de geselecteerde optie.

Optie Beschrijving
K Middelste scherpstelp. select. Als u op J drukt, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.
p Zoom aan/uit Druk op J om de weergave in te zoomen op het gebied rondom het huidige scherpstelpunt (markeer Zoom aan/uit e druk op 2 om de zoomverhouding te kiezen).
1 Films opnemen Druk op J om de filmopname te starten en te stoppen.
  Geen Het indrukken van J heeft geen effect.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film