Het selecteren van Ja staat het toe om aanpassingen die normaliter worden uitgevoerd door een knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien, uit te voeren door aan de instelschijf te draaien nadat de knop is losgelaten. Dit wordt opgeheven wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, de ontspanknop half wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt. Deze instelling is van toepassing op de knoppen E, S, en c (E) en ook op bedieningen waaraan de volgende functies zijn toegewezen met behulp van Persoonlijke instellingen f2 of g2 (Aangepaste knoptoewijzing): Kies beeldveld, Beeldkwaliteit/-formaat, Witbalans, Picture Control instellen, Actieve D-Lighting, Lichtmeting, Flitsstand/-correctie, Scherpstelstand/AF-veldstand, Automatische bracketing, Meervoudige belichting, HDR (hoog dynam. bereik), Belichtingsvertragingsstand, Sltertijd en diafragma vergr., Peakingmarkeringen, Nr. object. zonder CPU kiezen en Microfoongevoeligheid.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film