Bij de standaardinstelling MTR > onder > over (H) worden belichting, flitser en witbalansbracketing als volgt uitgevoerd: eerst wordt de ongewijzigde opname gemaakt, gevolgd door de opname met de laagste waarde, gevolgd door de opname met de hoogste waarde. Als Onder > MTR > over (I) is geselecteerd, wordt de opname voortgezet in volgorde van de laagste tot de hoogste waarde. Deze instelling heeft geen invloed op ADL-bracketing.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film