Kies de langst mogelijke sluitertijd wanneer synchronisatie op het eerste of tweede gordijn of rode-ogenreductie wordt gebruikt in stand P of A (ongeacht de gekozen instelling kunnen sluitertijden maximaal 30 sec. lang zijn in standen S en M of bij flitserinstellingen met trage synchronisatie, synchronisatie op het tweede gordijn en lange sluitertijd of rode-ogenreductie met trage synchronisatie).

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film