Gebruik deze optie om de door de camera geselecteerde belichtingswaarde fijn af te stellen. De belichting kan voor elke meetmethode afzonderlijk worden fijnafgesteld met een waarde van +1 tot −1 LW in stappen van 1/6 LW.

Fijnafstelling belichting

Het (E)-pictogram voor belichtingscorrectie wordt niet weergegeven wanneer fijnafstelling in werking is. De enige manier om te bepalen hoeveel de belichting is gewijzigd, is door de hoeveelheid in het fijnafstellingsmenu te bekijken.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film