Kies de opties die worden weergegeven in het i-menu voor filmstand. De volgende opties kunnen aan een willekeurige positie in het menu worden toegewezen door de gewenste positie te markeren, druk daarbij op J en kies de gewenste optie.

Optie
J Kies beeldveld
G Beeldformaat/-snelheid/-kwaliteit
E Belichtingscorrectie
9 ISO-gevoeligheid instellen
m Witbalans
h Picture Control instellen
y Actieve D-Lighting
w Lichtmeting
s Scherpstelstand
t AF-veldstand
u Vibratiereductie
4 Elektronische VR
H Microfoongevoeligheid
5 Demper
6 Frequentiebereik
7 Onderdrukking windruis
8 Volume hoofdtelefoon
W Peakingmarkeringen
9 Weergave hoge lichten
3 Helderheid van monitor/zoeker
Z Bluetooth-verbinding
U Wi-Fi-verbinding

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film