Het maximum aantal opnamen dat in één serieopname kan worden gemaakt in continue ontspanstanden kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 200. Merk op dat ongeacht de geselecteerde optie er geen limiet is voor het aantal foto’s dat kan worden gemaakt in een enkele serieopname wanneer een sluitertijd van 1 sec. of langer is geselecteerd in stand S of M.

Het buffergeheugen

Ongeacht de optie geselecteerd voor Persoonlijke instelling d2 neemt de opnamesnelheid af naarmate het buffergeheugen voller raakt (r00).

A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen

a: Autofocus

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film