Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

f3: Brugerdefinerede kontroller (afspilning)

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg de handlinger, der udføres under afspilning ved hjælp af kameraets kontroller, der er anført nedenfor.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed
  w [ Fn1 knap ]
  y [ Fn2 knap ]
  1 [ Fn3 knap ]
  k [ Fn-knap til lodret optagelse ]
  a [ Protect/Fn4 knap ]
  D [ DISP knap ]
  W [ Lyd knap ]
  p [ OK knap ]
  m [ WB knap ]
  B [ QUAL knap ]
  y [ Hovedkommandohjul ]
  R [ Vertikal optagelse multivælger ]
  z [ Knap til videooptagelse ]
  3 [ Underkommandoskive ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

  Rolle Beskrivelse
  g [ Beskyt ] Tryk på knappen for at slå beskyttelse for det aktuelle billede til eller fra.
  p [ Zoom til/fra ]

  Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.

  • For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .
  • Zoom til/fra er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.
  l [ Filtreret afspilning ] Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.
  N [ Filtreret afspilning (vælg kriterier) ] Tryk på knappen for at springe til [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.
  O [ Start serieafspilning ] Ved at trykke på knappen, når et billede fra en serie vises i fuld skærm, starter automatisk afspilning ( 0 Series Playback ). Billederne afspilles, mens der trykkes på knappen, med en højere hastighed, end når multivælgeren bruges. Afspilningen stopper, når knappen slippes, eller det sidste billede i seriebilledet vises.
  b [ Talememo ] Brug kontrollen til stemmememo-handlinger.
  K [ Vælg til upload til computer ]

  Tryk på knappen for at uploade det aktuelle billede til en computer eller FTP-server, som kameraet i øjeblikket er forbundet med.

  • For at se uploadindstillinger skal du markere [ Vælg til upload til computer ] eller [ Vælg til upload (FTP) ] og trykke på 2 . Fremhæv indstillinger, og tryk på J for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

   • [ Prioriteret upload ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload flytte det til forsiden af upload-køen.
   • [ Beskyt ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload samtidig beskytte det.
   • [ Bedømmelse ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload samtidig tildele det en forudindstillet vurdering. Tryk på 2 for at vælge vurderingen.
  N [ Vælg til upload (FTP) ]
  c [ Bedømmelse ]

  For at bedømme det aktuelle billede i afspilningstilstand skal du trykke på knappen og dreje hovedkommandohjulet.

  • For at få vist vurderingsindstillinger skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 . Hvis en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt, kan den valgte vurdering tildeles billeder ved blot at trykke på den valgte kontrol. Hvis du trykker på knappen igen, vælges en "ingen stjerne"-bedømmelse.
  n [ Thumbnail til/fra ] Tryk på knappen for at skifte mellem fuldskærms- og 4-, 9- eller 72-billedes miniatureafspilning.
  o [ Se histogrammer ] Et histogram vises, mens der trykkes på knappen. Histogramvisningen er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.
  u [ Vælg slot og mappe ] Tryk på knappen for at få vist dialogboksen [ Vælg slot og mappe ], hvor du derefter kan vælge en plads og mappe til afspilning.
  M [ Visning af cyklusinfo ] Tryk på knappen for at skifte mellem billedinformationsvisningen under fuldskærmsvisning. De tilgængelige sider kan vælges ved hjælp af [ Playback display options ] i afspilningsmenuen.
  P [ Genoptag optagelse ] Tryk på knappen for at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand.
  [ C / D skiftet ] Tryk multivælgeren for lodret optagelse op eller ned for at se andre billeder, til venstre eller højre for at bladre gennem fotooplysninger.
  [ C / D afbrudt ] Tryk på multivælgeren for lodret optagelse op eller ned for at bladre gennem fotooplysninger, til venstre eller højre for at se andre billeder.
  [ Ingen ] Styringen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se valgmuligheder skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Frame Advance

Vælg det antal billeder, der kan springes over, ved at dreje kommandohjulene under fuldskærms afspilning.

Mulighed Beskrivelse
[ 1 ramme ] Spring 1 billede frem eller tilbage ad gangen.
[ 10 billeder ] Spring 10 billeder frem eller tilbage ad gangen.
[ 50 billeder ] Spring 50 billeder frem eller tilbage ad gangen.
c [ Bedømmelse ] Spring til næste eller forrige billede med den valgte vurdering.
P [ Beskyt ] Spring til næste eller forrige beskyttede billede.
C [ Kun billeder ] Gå til næste eller forrige billede.
1 [ Kun videoer ] Spring til næste eller forrige video.
c [ Spring til første skud i serien ] Vælg denne mulighed for at springe alle undtagen det første billede over i hver serie, der vises, når du ruller gennem billeder med kommandohjulene. Billeder, der ikke er en del af en serie, springes ikke over.
u [ Mappe ] Drej drejeknappen for at vælge en mappe.
7 [ Side ] Se den næste eller forrige side med miniaturebilleder.

Videoafspilning

Vælg de roller, der spilles af kommandohjulene under videoafspilning.

Mulighed Beskrivelse
[ 1 ramme ] Spol et billede frem eller tilbage ad gangen.
[ 5 billeder ] Spol 5 billeder frem eller tilbage ad gangen.
[ 10 billeder ] Spol 10 billeder frem eller tilbage ad gangen.
[ 2 s ] Spring 2 sek. frem eller tilbage ad gangen.
[ 5 s ] Spring frem eller tilbage 5 s ad gangen.
[ 10 s ] Spring 10 s frem eller tilbage ad gangen.
[ Første/sidste billede ] Spring til det første eller sidste billede.