Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse)

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg de handlinger, der udføres i fototilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapperne og undervælgeren og objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed
  w [ Fn1 knap ]
  y [ Fn2 knap ]
  1 [ Fn3 knap ]
  n [ Fn-knap til lodret optagelse ]
  S [ Lodret ISO-følsomhedsknap ]
  V [ AF-ON knap ]
  b [ Protect/Fn4 knap ]
  D [ DISP knap ]
  8 [ Undervælgercenter ]
  p [ OK knap ]
  W [ Lyd knap ]
  B [ QUAL knap ]
  F [ Lodret multivælger center ]
  j [ AF-ON knap til lodret optagelse ]
  z [ Knap til videooptagelse ]
  Q [ Knap til eksponeringskompensation ]
  R [ ISO følsomhed knap ]
  y [ Kommandohjul ]
  S [ Lens Fn-knap ]
  3 [ Lens Fn2-knap ]
  S [ Objektiv Fn-ring (mod uret) ]
  R [ Objektiv Fn-ring (med uret) ]
  T [ Indstillingsknap til objektivhukommelse ]
  l [ Lens kontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

  Rolle Beskrivelse
  A [ Forudindstillet fokuspunkt ]

  Ved at trykke på knappen vælges et forudindstillet fokuspunkt.

  • For at vælge punktet skal du fremhæve det, holde knappen nede og trykke på knappen for fokustilstand, indtil fokuspunktet blinker.
  • Separate fokuspunkter kan vælges for "bred" (landskab) orientering og for hver af de to "høje" (portræt) orienteringer, hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling a5 [ Gem punkter efter retning ].
  • Funktionen af den valgte kontrol kan vælges ved at trykke på 2 , når [ Forudindstillet fokuspunkt ] er fremhævet.

   • [ Tryk for at hente fokuspunkt ]: Ved at trykke på knappen genkaldes det forudindstillede fokuspunkt.
   • [ Hold for at hente fokuspunkt ]: Det forudindstillede fokuspunkt vælges, mens der trykkes på knappen. Slipning af knappen gendanner det fokuspunkt, der blev valgt, før der blev trykket på knappen.
  K [ Vælg midterste fokuspunkt ] Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  F [ Gem fokusposition ]

  Hvis du holder knappen nede, gemmes den aktuelle fokusposition.

  • Den gemte position kan gendannes ved hjælp af en kontrol, som [ Genkald fokusposition ] er blevet tildelt ("hukommelsesgenkaldelse").
  • Når du gemmer fokuspositionen, kan du vælge, om den kan genkaldes ved hjælp af en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt ([ Gem til alle ]) eller kun ved at bruge en bestemt kontrol ([ Gem individuelt ]).
  • For mere information, se "Gemme og genkalde fokuspositioner" ( 0 Gem og genkalde fokuspositioner ).
  H [ Genkald fokusposition ]

  Ved at trykke på knappen hentes en fokusposition, der er gemt ved hjælp af en kontrol, som [ Gem fokusposition ] er blevet tildelt.

  d [ AF-områdetilstand ]

  Hold knappen nede for at vælge en forudindstillet AF-områdetilstand. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

  • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand ] er fremhævet.
  5 [ AF-områdetilstand + AF-ON ]

  Hvis du holder knappen nede, vælges en forudindstillet AF-områdetilstand og starter autofokus. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

  • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand + AF-ON ] er fremhævet.
  A [ AF-ON ] Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.
  F [ Kun AF-lås ] Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E [ AE-lås (Hold) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  N [ AWB-lås (hold) ] Hvis [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt for hvidbalance, låses hvidbalancen, når der trykkes på knappen (hvidbalancelås). Hvidbalancelåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  O [ AE/AWB-lås (hold) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Hvidbalancen låses også, forudsat at [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt til hvidbalance. Eksponering og hvidbalancelås slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  D [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.
  C [ kun AE-lås ] Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  r [ FV-lås ] Tryk på knappen for at låse flashværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-lås.
  h [ c Deaktiver/aktiver ] Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vælges synkronisering med frontgardin, mens der trykkes på knappen.
  K [ Skift FX / DX ] Tryk på knappen for at skifte til [ DX (24×16) ], når [ FX (36×24) ] er valgt som billedområde. Hvis du trykker på knappen, når en anden indstilling end [ FX (36×24) ] er valgt for billedområdet, vælges [ FX (36×24) ].
  a [ Reduktion af fotoflimmer ] Tryk på knappen for at vælge [ TIL ] for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen. Tryk igen for at vælge [ OFF ].
  q [ Forhåndsvisning ] Mens kontrollen trykkes ned, viser optagedisplayet, hvordan farve, eksponering og dybdeskarphed påvirkes af de aktuelle fotoindstillinger.
  o [ Genkald optagefunktioner ]

  Hold knappen nede for at genkalde tidligere valgte indstillinger.

  • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner ] er fremhævet.

   • Fremhæv elementer med 1 eller 3 , og tryk på J for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ). Kun elementer markeret med et flueben ( M ) vil blive genkaldt, mens knappen trykkes ned.
   • Fremhæv elementer med 1 eller 3 , og tryk på 2 for at se valgmuligheder. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.
   • For at gemme aktuelle kameraindstillinger til senere genkald ved hjælp af denne mulighed, skal du vælge [ Gem aktuelle indstillinger ].
  • Indstillinger som lukkertid og blænde kan ændres ved at holde kontrollen nede og dreje et kommandohjul.

   • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.
   • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.
  L [ Genkald optagefunktioner (hold) ]

  Tryk på knappen for at hente tidligere gemte indstillinger til stillfotografering (inklusive optagetilstand og måling). Hvis du trykker på knappen en anden gang, gendannes de indstillinger, der var gældende, før de gemte indstillinger blev genkaldt.

  • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner (hold) ] er fremhævet. De indstillinger, der kan gemmes, er de samme som for [ Genkald optagefunktioner ]. [ Genkald optagefunktioner (hold) ] kan dog ikke bruges til at gemme eller genkalde indstillinger for [ AF-ON ].
  • Et o ikon vises på optagedisplayet, mens gemte indstillinger er aktive.
  • Lukkerhastighed og blænde kan ændres ved at dreje på kommandohjulene, mens gemte indstillinger er i kraft.

   • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.
   • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.
  E [ Højfrekvent flimmerreduktion ]

  Ved at trykke på knappen kan lukkerhastigheden finjusteres i mindre intervaller. Tryk på knappen endnu en gang for at gendanne normal lukkerhastighedsvalg.

  1 [ Bracketing burst ]
  • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i kontinuerlig udløsertilstand, vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketingprogram og gentag bracketing burst, mens udløserknappen er trykket ned. I enkeltbilledfrigivelsestilstand afsluttes optagelsen efter den første bracketing-burst.
  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.
  c [ Synk. udgivelsesvalg ]

  Når [ Synkroniseret udløser ] er valgt for [ Tilslut til andre kameraer ] i netværksmenuen, eller når en trådløs fjernbetjening bruges til synkroniseret udløsning, kan den valgte kontrol bruges til at skifte mellem fjernudløser og master eller synkroniseret udløsning. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d5 [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ].

  • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Sync ] er valgt for [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ]:

   • [ Kun masterudløser ] ( c ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med masterkameraet.
   • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernbetjeningskameraerne.
  • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. muligheder for frigivelsestilstand ]:

   • [ Synkroniseret udløser ] ( 6 ): Hold knappen nede for at synkronisere udløserne på master- og fjernkameraet.
   • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernkameraerne.
  L [ Tilsidesæt andre kameraer ]

  Tryk på knappen for at fjernovertage hovedkamerarollen fra et andet kamera, der fungerer som et masterkamera, der kommanderer fjernkameraer under synkroniseret udløsning.

  • Denne indstilling træder i kraft, når flere kameraer i samme gruppe er blevet udpeget som mastere ved hjælp af [ Opret forbindelse til andre kameraer ] i netværksmenuen.
  • Det kan ikke bruges til at fremme kameraer, der fungerer i fjernrollen, til rollen som masterkamera.
  4 [ + RAW ]
  • Hvis en JPEG indstilling aktuelt er valgt for billedkvalitet, vises " RAW " i optagedisplayet, og en NEF ( RAW ) kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen. Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + RAW ].
  • NEF ( RAW )-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ RAW optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.
  L [ Lydløs tilstand ] Tryk på knappen for at aktivere lydløs tilstand. Tryk igen for at deaktivere.
  M [ Cyklus live view info display ] Tryk på knappen for at skifte til optagedisplayet. Typen og indholdet af de tilgængelige skærme kan vælges ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger d18 [ Custom monitor shooting display ] og d19 [ Custom viewfinder shooting display ].
  b [ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ] Tryk på knappen for at skjule ikoner og andre oplysninger på optagedisplayet. Tryk igen for at se.
  b [ Rammegitter ] Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at skjule gitteret. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d16 [ Gittertype ].
  p [ Zoom til/fra ] Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.
  D [ Virtuel horisont ] Tryk på knappen for at aktivere den virtuelle horisontvisning. Tryk igen for at skjule displayet. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d17 [ Virtuel horisonttype ].
  k [ Starlight view (foto Lv) ] Tryk på knappen for at slå stjernelys til. Tryk igen for at afslutte stjernelysvisning.
  m [ Visningstilstand (foto Lv) ] Tryk på knappen for at skifte den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d9 [ Visningstilstand (foto Lv) ] fra [ Vis effekter af indstillinger ] til [ Juster for nem visning ] eller omvendt .
  W [ Fokus peaking display ] Tryk én gang på knappen for at aktivere fokuspunkt, når MF er valgt til fokustilstand. Tryk igen for at afslutte fokuspunktet.
  O [ MIN MENU ] Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".
  3 [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ] Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.
  K [ Afspilning ] Tryk på knappen for at starte afspilningen.
  l [ Filtreret afspilning ] Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.
  N [ Filtreret afspilning (vælg kriterier) ] Tryk på knappen for at springe til [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.
  e [ Samme som AF-ON-knap ] Betjeningen spiller den rolle, der aktuelt er valgt for AF-ON- knappen.
  T [ Samme som eksp. komp. knap ] Betjeningen spiller den rolle, der aktuelt er valgt for E knappen.
  U [ Samme som ISO-følsomhedsknap ] Betjeningen spiller den rolle, der aktuelt er valgt for S ( Q )-knappen.
  n [ Optagelsesmenubank ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en optagemenubank.
  v [ Optagetilstand ] Tryk på knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en optagetilstand.
  J [ Vælg billedområde ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.
  8 [ Billedkvalitet/størrelse ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.
  m [ Hvidbalance ] For at vælge en hvidbalanceindstilling skal du holde knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h [ Indstil Picture Control ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en Picture Control .
  y [ Aktiv D-Lighting ] Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.
  w [ Måling ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.
  I [ Blitztilstand/kompensation ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en blitztilstand og det sekundære kommandohjul for at justere blitzeffekten.
  v [ Release mode ] Hold knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en udløsertilstand. Muligheder for den valgte tilstand, hvis nogen, kan vælges ved at holde knappen nede og dreje på underkommandohjulet.
  z [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  t [ Automatisk bracketing ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.
  $ [ Multiple eksponering ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.
  2 [ HDR-overlay ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at justere HDR-styrken.
  a [ Kontrollås ]
  • Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstande S og M ). For at låse blænden (tilstand A og M ), skal du trykke på knappen og dreje det sekundære kommandohjul.
  • For at låse fokuspunktvalg skal du holde knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .
  v [ 1-trins spd/blænde ]

  Foretag justeringer af lukkerhastighed og blænde i intervaller på 1 EV, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

  • I tilstande S og M kan lukkerhastigheden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje hovedkommandohjulet.
  • I tilstandene A og M kan blænden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.
  w [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ] Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.
  X [ Fokus (M/A) ] Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivkontrolringen (autofokus med manuel tilsidesættelse). Kontrolringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
  q [ Blænde ] Drej linsens kontrolring for at justere blænden.
  t [ Blænde (åben) ] Drej objektivets Fn-ring mod uret for at udvide objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Aperture (close) ] er valgt for [ Linse Fn-ring (med uret) ].
  q [ Blænde (luk) ] Drej objektivets Fn-ring med uret for at indsnævre objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Aperture (open) ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].
  E [ Eksponeringskompensation ]
  • Ved at tildele denne funktion til Fn -knappen til lodret optagelse kan eksponeringskompensation justeres ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul.
  • Ved at tildele denne funktion til linsekontrolringen kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje ringen.
  i [ Eksponeringskompensation + ] Drej objektivets Fn-ring med uret for øget eksponeringskompensation. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation − ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].
  h [ Eksponeringskompensation − ] Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere eksponeringskompensationen. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation + ] er valgt for [ Lens Fn-ring (med uret) ].
  9 [ ISO-følsomhed ] Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
  B [ ISO-følsomhed (øgning) ] Drej objektivets Fn-ring med uret for at øge ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (reducer) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mod uret) ].
  C [ ISO-følsomhed (reduceret) ] Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (forøg) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med uret) ].
  [ Ingen ] Styringen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se valgmuligheder skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Rolle Beskrivelse
[ Eksponeringsindstilling ] Vend om på rollerne for hoved- og underkommandohjulene i udvalgte tilstande. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve en tilstand og 1 eller 3 for at skifte roller.
[ Valg af fokus/AF-områdetilstand ] Skift roller, der spilles ved at dreje hoved- og underkommandohjulene, mens fokustilstandsknappen er trykket ned.
[ Underkommandoskive zoom rolle ]

Vælg den rolle, som underkommandohjulet spiller i zoomdisplayet.

 • Vælg [ Eksponeringsindstilling ] for at ændre den rolle, som underkommandohjulet spiller i hver tilstand.
 • Vælg [ Zoom ] for at bruge det underordnede kommandohjul til at zoome ind eller ud.

Lagring og genkaldelse af fokuspositioner

Du kan gemme den aktuelle fokusposition ved at trykke på og holde en brugerdefineret kontrol, som du har tildelt [ Gem fokusposition ]. Den gemte fokusposition kan gendannes øjeblikkeligt ved at trykke på en brugerdefineret kontrol tildelt [ Genkald fokusposition ] (“ huske tilbagekaldelse ”). Du kan finde dette nyttigt, hvis du ofte vender tilbage til motiver med en fast fokusafstand.

 • [ Genkald fokusposition ] kan tildeles flere kontroller. Fokuspositioner gemt ved at vælge [ Gem til alle ] for [ Gem fokusposition ] kan genkaldes ved hjælp af en af de tildelte kontroller. Dem, der er gemt ved at vælge [ Gem individuelt ] for [ Gem fokusposition ] kan i stedet kun genkaldes via en bestemt kontrol.
 • Fokuspositioner kan gemmes i enhver fokustilstand.
 • Den gemte afstand nulstilles dog, når objektivet tages af.

Forsigtig: Lagring og genkaldelse af fokuspositioner

 • Fokuspositioner kan ikke gemmes, mens optageinformation vises.
 • Den valgte fokusposition, når en gemt værdi genkaldes, kan afvige fra den gemte position på grund af ændringer i den omgivende temperatur.
 • Ændringer til zoom, efter at en fokusposition er gemt, har en tendens til at ændre den valgte position, når værdien genkaldes.

"Gem til alle"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til en kontrol.

  Gentag dette trin for hver af de kontroller, du har til hensigt at bruge til hukommelsesopkald.

 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem til alle ], og tryk på J

 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon vises på optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

 5. Tryk på en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1.

  • Den gemte fokusposition gendannes.
  • Selvom [ Genkald fokusposition ] kan tildeles til flere kontroller, vil den samme fokusposition blive gendannet uanset den anvendte kontrol.
  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokus ( MF ), og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.

"Gem individuelt"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til flere kontroller.

 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem individuelt ], og tryk på J

 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon blinker i optagedisplayet.

 5. Tryk på den knap, du har til hensigt at bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.

  • Af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1, skal du trykke på den kontrol, du vil bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.
  • Der vises en meddelelse i optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.
  • Gentag trin 4 til 5 for at gemme yderligere fokuspositioner til de andre kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt.

 6. Tryk på knappen for den ønskede fokusposition.

  • Den fokusposition, der er gemt i den pågældende kontrol, vil blive gendannet.
  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokus ( MF ), og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.