Επιλέξτε τη ζώνη για το επιλεγμένο SSID όταν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο σε λειτουργία υποδομής. Επιλέξτε [ 2,4 GHz/5 GHz ] για να συνδεθείτε σε δίκτυα που λειτουργούν σε κάθε ζώνη.

  • Όταν η κάμερα αναζητά δίκτυα που είναι ενεργά στην περιοχή, θα εμφανίσει μόνο εκείνα που λειτουργούν στην επιλεγμένη ζώνη ή μπάντες.

  • Η ζώνη παρατίθεται στα αριστερά του SSID δικτύου.

  • Εάν επιλέξετε [ 2,4 GHz/5 GHz ] κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματων δρομολογητών που λειτουργούν και στις δύο μπάντες, η λίστα θα περιλαμβάνει τα SSID στη ζώνη ή τις μπάντες που ανιχνεύονται από την κάμερα.