Συνδεθείτε με smartphone ή tablet (έξυπνες συσκευές) μέσω Bluetooth ή Wi-Fi.

Σύζευξη (Bluetooth)

Σύζευξη ή σύνδεση με έξυπνες συσκευές μέσω Bluetooth.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Έναρξη σύζευξης ]

Αντιστοιχίστε την κάμερα με μια έξυπνη συσκευή ( Σύνδεση μέσω Bluetooth (Ζεύξη) ).

[ Συζευγμένες συσκευές ]

Κατάλογος συζευγμένων έξυπνων συσκευών. Για να συνδεθείτε, επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.

[ Σύνδεση Bluetooth ]

Επιλέξτε [ ON ] για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Επιλέξτε Εικόνες για Μεταφόρτωση

Επιλέξτε φωτογραφίες για μεταφόρτωση σε έξυπνη συσκευή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ανεβάσετε φωτογραφίες κατά τη λήψη τους.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματη επιλογή για μεταφόρτωση ]

Επιλέξτε [ ON ] για να επισημάνετε τις φωτογραφίες για μεταφόρτωση καθώς λαμβάνονται. Οι φωτογραφίες μεταφορτώνονται σε μορφή JPEG σε μέγεθος 2 megapixel, ακόμα κι αν έχουν επιλεγεί άλλες επιλογές μεγέθους και μορφής μεταφόρτωσης με την κάμερα.

[ Μη αυτόματη επιλογή για μεταφόρτωση ]

Ανεβάστε επιλεγμένες φωτογραφίες. Η σήμανση μεταφοράς εμφανίζεται στις επιλεγμένες φωτογραφίες.

[ Αποεπιλογή όλων ]

Ακυρώστε τη μεταφόρτωση όλων των εικόνων που έχουν επιλεγεί για μεταφορά.

Σύνδεση Wi-Fi

Συνδεθείτε σε έξυπνες συσκευές μέσω Wi-Fi.

Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi

Ξεκινήστε μια σύνδεση Wi-Fi σε μια έξυπνη συσκευή.

  • Θα εμφανιστούν το SSID της κάμερας και ο κωδικός πρόσβασης. Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το SSID της κάμερας στην έξυπνη συσκευή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ( Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Λειτουργία Wi-Fi) ).

  • Μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση, αυτή η επιλογή θα αλλάξει σε [ Κλείσιμο σύνδεσης Wi‑Fi ].

  • Χρησιμοποιήστε το [ Κλείσιμο σύνδεσης Wi-Fi ] για να τερματίσετε τη σύνδεση όταν θέλετε.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi

Αποκτήστε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις Wi-Fi:

Επιλογή

Περιγραφή

[ SSID ]

Επιλέξτε το SSID της κάμερας.

[ Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση ]

Επιλέξτε [ OPEN ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] ή [ WPA2-PSK/WPA3-SAE ].

[ Κωδικός πρόσβασης ]

Επιλέξτε τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας.

[ Κανάλι ]

Επιλέξτε ένα κανάλι.

  • Επιλέξτε [ Auto ] για να επιλέγει η κάμερα αυτόματα το κανάλι.

  • Επιλέξτε [ Manual ] για να επιλέξετε το κανάλι μη αυτόματα.

[ Τρέχουσες ρυθμίσεις ]

Δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις Wi-Fi.

[ Επαναφορά ρυθμίσεων σύνδεσης ]

Επιλέξτε [ Ναι ] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στις προεπιλεγμένες τιμές.

Μεταφόρτωση ενώ είναι απενεργοποιημένη

Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], η αποστολή εικόνων σε έξυπνες συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth θα συνεχιστεί ακόμα και όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

Δεδομένα τοποθεσίας (Έξυπνη συσκευή)

Εμφάνιση δεδομένων γεωγραφικού πλάτους, γεωγραφικού μήκους, υψομέτρου και UTC (Universal Coordinated Time) που έχουν ληφθεί από μια έξυπνη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι η κάμερα ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη ή εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας από έξυπνες συσκευές, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή/και της εφαρμογής SnapBridge που χρησιμοποιείται.