Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], ο χρονοδιακόπτης αναμονής μπορεί να ενεργοποιηθεί με σήματα από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο μέσω Ethernet.