Επιλέξτε τον τύπο συσκευής υποδοχής για συνδέσεις USB.

  • Επιλέξτε [ MTP/PTP ] όταν συνδέεστε σε υπολογιστές ή συσκευές Android.

  • Επιλέξτε [ iPhone ] μόνο όταν συνδέεστε σε iPhone μέσω καλωδίου USB-C σε Lightning τρίτου κατασκευαστή για να χρησιμοποιήσετε το NX MobileAir (για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά καλώδια USB-C σε Lightning, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το NX MobileAir).

"[ iPhone ]"

Επιλέγοντας [ iPhone ] απενεργοποιούνται οι ενσωματωμένες δυνατότητες δικτύου της κάμερας. Επιλέξτε [ MTP/PTP ] εκτός εάν χρησιμοποιείτε το NX MobileAir.