Επιλέξτε τον τύπο συσκευής υποδοχής για συνδέσεις USB.

  • Επιλέξτε [ MTP/PTP ] όταν συνδέεστε σε υπολογιστές ή συσκευές Android.

  • Επιλέξτε [ iPhone ] μόνο όταν συνδέεστε σε iPhone μέσω καλωδίου USB-C σε Lightning τρίτου κατασκευαστή για να χρησιμοποιήσετε το NX MobileAir (για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά καλώδια USB-C σε Lightning, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το NX MobileAir).

"[ iPhone ]"

Είτε η κάμερα είναι όντως συνδεδεμένη σε iPhone είτε όχι, επιλέγοντας [ iPhone ] θα απενεργοποιηθούν οι λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω. Για πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες, επιλέξτε [ MTP/PTP ].

  • ενσωματωμένες λειτουργίες δικτύου κάμερας

  • τροφοδοσία της κάμερας ή φόρτιση της μπαταρίας από μετασχηματιστή φόρτισης AC ή μέσω USB