Dostosuj opcje przetwarzania obrazu wideo HLG do użycia, gdy [ HLG ] jest wybrany jako tryb tonu dla [ Typ pliku wideo ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] w menu nagrywania wideo.

Opcja

Opis

[ Szybkie ostre ]

Użyj opcji [ Szybkie wyostrzanie ], aby szybko dostosować poziomy zrównoważonego ustawienia [ Wyostrzanie ], [ Średni zakres wyostrzania ] i [ Przejrzystość ]. Parametry te można również dostosować indywidualnie.

[ Ostrzenie ]

Kontroluj ostrość detali i konturów.

[ Wyostrzanie średniotonowe ]

Ustaw ostrość wzorów i linii w zakresie od [ Wyostrzanie ] do [ Przejrzystość ].

[ Przejrzystość ]

Dostosuj ogólną ostrość i ostrość grubszych konturów bez wpływu na jasność lub zakres dynamiczny.

[ Kontrast ]

Dostosuj kontrast.

[ Nasycenie ]

Kontroluj intensywność kolorów.

[ Odcień ]

Dostosuj odcień.