Wybierz opcję [ ], aby włączyć filtr górnoprzepustowy, redukujący szumy powodowane przez wiatr wiejący nad wbudowanym mikrofonem. Pamiętaj, że może to mieć również wpływ na inne dźwięki.

Wybranie opcji [ ON ] dla opcji [ Redukcja szumu wiatru ] nie ma wpływu na opcjonalne mikrofony stereofoniczne. Redukcję szumu wiatru dla opcjonalnych mikrofonów stereofonicznych obsługujących tę funkcję można włączyć lub wyłączyć za pomocą elementów sterujących mikrofonem.