Wykrywanie przedmiotu

Wybierz typ obiektu, któremu aparat nadaje priorytet podczas ustawiania ostrości w trybie wideo ( Wybór typu obiektu dla autofokusa ).

AF, gdy obiekt nie został wykryty

Wybierz, czy aparat ustawia ostrość, jeśli nie jest w stanie wykryć obiektu typu wybranego w opcji [ Wykrywanie obiektu], gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano [ Całkowity AF ].

  • W przypadku wybrania opcji [ ] aparat uruchomi autofokus niezależnie od wykrycia obiektu wybranego typu.

  • Wybierz [ WYŁ ], aby wyłączyć autofokus, gdy nie zostanie wykryty żaden obiekt wybranego typu.