Redukcja migotania i pasm na ekranie fotografowania oraz w materiałach nagranych przy oświetleniu jarzeniowym lub rtęciowym.

  • Wybierz opcję [ Auto ], aby umożliwić aparatowi automatyczne wybieranie właściwej częstotliwości.

  • Jeśli [ Auto ] nie daje oczekiwanych rezultatów, wybierz [ 50 Hz ] lub [ 60 Hz ] zgodnie z częstotliwością lokalnego zasilania. Wybierz [ 50 Hz ] dla obszarów z zasilaniem 50 Hz, [ 60 Hz ] dla obszarów z zasilaniem 60 Hz.

  • Zmiany w [ Redukcja migotania wideo ] dotyczą również ekranu fotografowania w trybie zdjęć.

Przestrogi: [ Redukcja migotania wideo ]
  • Jeśli [ Auto ] nie daje oczekiwanych rezultatów i nie masz pewności co do częstotliwości lokalnego zasilania, przetestuj obie opcje 50 i 60 Hz i wybierz tę, która daje najlepsze wyniki.

  • Redukcja migotania może nie dać oczekiwanych rezultatów, jeśli obiekt jest bardzo jasny. W takim przypadku spróbuj wybrać mniejszą przysłonę (większą liczbę f).

  • Redukcja migotania może nie przynieść pożądanych rezultatów w trybach innych niż M . W takim przypadku wybierz tryb M i wybierz czas otwarcia migawki dostosowany do częstotliwości lokalnego zasilania:

    • 50 Hz : 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s

    • 60 Hz : 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s