Wyświetl aktualną wersję oprogramowania aparatu. Aktualizacje oprogramowania układowego można przeprowadzić, jeśli karta pamięci zawiera nową wersję oprogramowania układowego aparatu.

Aktualizacje oprogramowania układowego

Aktualizacje można przeprowadzać za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Komputer : Sprawdź w Centrum pobierania firmy Nikon nowe wersje oprogramowania sprzętowego aparatu. Więcej informacji można znaleźć na stronie pobierania oprogramowania układowego.

  • Urządzenie inteligentne : Jeśli urządzenie inteligentne zostało sparowane z aparatem za pomocą aplikacji SnapBridge, aplikacja automatycznie powiadomi Cię, gdy aktualizacje staną się dostępne, a następnie możesz pobrać aktualizację na kartę pamięci aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online aplikacji SnapBridge. SnapBridge może nie wyświetlać powiadomienia w momencie udostępnienia aktualizacji w Centrum pobierania firmy Nikon.