Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Upozornenia a chybové hlásenia

V tejto časti sú uvedené výstrahy a chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú na ovládacom paneli a displeji fotoaparátu.

Upozornenia

Na ovládacom paneli a displeji fotoaparátu sa zobrazujú nasledujúce upozornenia:

Upozornenie Problém/riešenie
Displej fotoaparátu Ovládací panel
H

Slabá batéria.

Pripravená náhradná batéria.

l

Objektív nie je správne nasadený.

 • Uistite sa, že je objektív správne nasadený.
 • Uistite sa, že zasúvacie šošovky sú vysunuté.
 • Tento indikátor sa zobrazí aj vtedy, keď je pomocou montážneho adaptéra nasadený objektív bez CPU, ale v tomto prípade nie je potrebné nič robiť.
Žiarovka
(bliká)

„Žiarovka“ zvolená v režime S.

 • Zmeňte rýchlosť uzávierky.
 • Zvoľte režim M.
Čas
(bliká)

„Čas“ zvolený v režime S.

 • Zmeňte rýchlosť uzávierky.
 • Zvoľte režim M.
Zaneprázdnený
(bliká)

Prebieha spracovanie.

Počkajte na dokončenie spracovania.

(Indikátory expozície a zobrazenie rýchlosti uzávierky alebo clony blikajú)

Objekt je príliš svetlý; prekročené limity systému merania expozície fotoaparátu.

 • Nižšia citlivosť ISO.
 • Režim P : Použite ND (neutrálna hustota) filter tretej strany (filter možno použiť aj vtedy, ak sa výstraha stále zobrazuje aj po úprave nasledujúcich nastavení v režime S alebo A ).
 • Režim S : Vyberte vyššiu rýchlosť uzávierky.
 • Režim A : Zvoľte menšiu clonu (vyššie clonové číslo).

Objekt je príliš tmavý; prekročené limity systému merania expozície fotoaparátu.

 • Zvýšte citlivosť ISO.
 • Režim P : Použite voliteľnú zábleskovú jednotku (možno použiť aj blesk, ak sa výstraha stále zobrazuje aj po úprave nasledujúcich nastavení v režime S alebo A ).
 • Režim S : Vyberte nižšiu rýchlosť uzávierky.
 • Režim A : Zvoľte širšiu clonu (nižšie clonové číslo).
c
(bliká)

Blesk sa spustil na plný výkon.

Fotografia môže byť podexponovaná. Skontrolujte vzdialenosť k objektu a nastavenia, ako je clona, dosah blesku a citlivosť ISO.

Plný
(bliká)

Nedostatočná pamäť na zaznamenanie ďalších fotografií.

 • Vymažte snímky z pamäťovej karty, kým sa neuvoľní miesto na uloženie ďalších snímok. Pred pokračovaním skopírujte obrázky, ktoré si chcete ponechať, do počítača alebo iného zariadenia.
 • Vložte novú pamäťovú kartu.

Fotoaparátu sa minuli čísla súborov.

 • Vymažte snímky z pamäťovej karty, kým sa neuvoľní miesto na uloženie ďalších snímok. Pred pokračovaním skopírujte obrázky, ktoré si chcete ponechať, do počítača alebo iného zariadenia.
 • Vložte novú pamäťovú kartu.
Err
(bliká)

Porucha fotoaparátu.

Znova stlačte tlačidlo spúšte. Ak chyba pretrváva alebo sa objavuje často, obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu Nikon .

Chybové hlásenia

Na displeji fotoaparátu sa môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

Správa Problém/riešenie
Displej fotoaparátu Ovládací panel
Spúšť vypnutá. Nabite batériu.

Batéria je vybitá.

 • Vymeňte za náhradnú batériu.
 • Nabite batériu.
Táto batéria nedokáže poskytnúť údaje do fotoaparátu a nedá sa použiť. Z bezpečnostných dôvodov vyberte batériu určenú na použitie v tomto fotoaparáte.

Informácie o batérii nie sú k dispozícii.

 • Batéria sa nedá použiť. Kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu Nikon .
 • Úroveň batérie je extrémne nízka; nabite batériu.

Batéria nemôže dodávať dáta do fotoaparátu.

Vymeňte batérie od iných výrobcov za originálne batérie Nikon .

Bez pamäťovej karty. [–E–]

Pamäťová karta je vložená nesprávne alebo nie je vložená vôbec.

Skontrolujte, či je karta vložená správne.

Nedá sa získať prístup k tejto pamäťovej karte. Vložte ďalšiu kartu. Card, Err
(bliká)

Chyba pri prístupe na pamäťovú kartu.

 • Skontrolujte, či fotoaparát podporuje pamäťovú kartu.
 • Vložte novú pamäťovú kartu.
 • Ak chyba pretrváva aj po opakovanom vysúvaní a opätovnom vložení karty, karta môže byť poškodená. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu Nikon .

Nie je možné vytvoriť nový priečinok.

Vložte novú pamäťovú kartu.

Táto karta nie je naformátovaná. Naformátujte kartu. Pre
(bliká)

Pamäťová karta nie je správne naformátovaná.

 • Naformátujte pamäťovú kartu.
 • Vymeňte ju za správne naformátovanú pamäťovú kartu.
Verzia firmvéru adaptéra pre montáž FTZ nie je podporovaná. Aktualizujte firmvér FTZ .

Firmvér montáže adaptéra je zastaraný.

Aktualizujte na najnovšiu verziu firmvéru montážneho adaptéra. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Nikon pre vašu krajinu alebo región.

Nahrávanie bolo prerušené. Prosím čakajte.

Pamäťová karta nepodporuje požadovanú rýchlosť zápisu videa.

Použite kartu, ktorá podporuje požadovanú rýchlosť zápisu, alebo zmeňte možnosť vybratú pre [ Frame size/frame rate ] v ponuke nahrávania videa.

Fotoaparát je príliš horúci. Nemôže sa používať, kým nevychladne. Prosím čakajte. Kamera sa sama vypne.

Vnútorná teplota fotoaparátu je zvýšená.

Prerušte snímanie, kým fotoaparát nevychladne.

Vysoká teplota batérie.

Vyberte batériu a počkajte, kým vychladne.

Priečinok neobsahuje žiadne obrázky.

Priečinok neobsahuje žiadne obrázky.

Vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje obrázky.

V priečinku vybratom na prehrávanie nie sú žiadne obrázky.

Použite položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania na výber priečinka, ktorý obsahuje obrázky.

Tento súbor nie je možné zobraziť.

Súbor bol upravený pomocou počítačovej aplikácie alebo nezodpovedá štandardu súborov DCF.

Neprepisujte obrázky pomocou počítačových aplikácií.

Súbor je poškodený.

Neprepisujte obrázky pomocou počítačových aplikácií.

Tento súbor nie je možné vybrať.

Vybraný obrázok nie je možné retušovať.

Možnosti retušovania sú dostupné len pri obrázkoch nasnímaných pomocou fotoaparátu alebo predtým retušovaných vo fotoaparáte.

Toto video nie je možné upraviť.

Vybrané video nie je možné upraviť.

 • Videá vytvorené na iných zariadeniach nie je možné upravovať.
 • Videá do dvoch sekúnd nie je možné upravovať.
Tento súbor nie je možné uložiť na cieľovú pamäťovú kartu. Podrobnosti nájdete v príručke k fotoaparátu.

Súbory s veľkosťou 4 GB alebo viac je možné ukladať iba na pamäťové karty naformátované pre exFAT . Nebudú sa ukladať na karty v iných formátoch, ako je FAT32 .

Použite pamäťovú kartu s kapacitou nad 64 GB naformátovanú vo fotoaparáte alebo ponechajte veľkosť súboru pod 4 GB.