Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

d8: Poradie čísel súborov

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte možnosť číslovania súborov.

Možnosť Popis
[ zapnuté ] Keď sa vytvorí nový priečinok alebo sa do fotoaparátu vloží nová pamäťová karta, číslovanie súborov bude pokračovať od posledného použitého čísla. To zjednodušuje správu súborov minimalizovaním výskytu duplicitných názvov súborov pri použití viacerých kariet.
[ Off ]

Po vytvorení nového priečinka alebo po vložení novej pamäťovej karty sa číslovanie súborov reštartuje od 0001. Ak aktuálny priečinok už obsahuje obrázky, číslovanie súborov bude namiesto toho pokračovať od najvyššieho čísla súboru v aktuálnom priečinku.

Ak vyberiete možnosť [ Off ] po výbere [ On ], fotoaparát uloží aktuálne číslo súboru. Číslovanie súborov sa obnoví od predtým uloženej hodnoty, keď nabudúce vyberiete možnosť [ On ].

[ Resetovať ] Obnovte číslovanie súborov pre [ On ]. Ak je aktuálny priečinok prázdny, číslovanie súborov sa reštartuje od 0001 s ďalšou nasnímanou snímkou. Ak aktuálny priečinok obsahuje obrázky, ďalšiemu nasnímanému obrázku bude priradené číslo súboru pridaním jednotky k najvyššiemu číslu súboru v aktuálnom priečinku.

Poradie čísel súborov

  • Ak sa nasníma obrázok, keď aktuálny priečinok obsahuje obrázok s číslom 9999, vytvorí sa nový priečinok a číslovanie súborov sa reštartuje od 0001.
  • Keď číslo aktuálneho priečinka dosiahne 999, fotoaparát už nebude môcť vytvárať nové priečinky a spúšť sa deaktivuje, ak:

    • aktuálny priečinok obsahuje 5 000 obrázkov (okrem toho sa zakáže nahrávanie videa, ak fotoaparát vypočíta, že počet súborov potrebných na zaznamenanie videa s maximálnou dĺžkou by viedol k tomu, že priečinok bude obsahovať viac ako 5 000 súborov), alebo
    • aktuálny priečinok obsahuje obrázok s číslom 9999 (navyše, nahrávanie videa bude zakázané, ak fotoaparát vypočíta, že počet súborov potrebných na zaznamenanie videa s maximálnou dĺžkou by viedol k súboru s číslom vyšším ako 9999).

    Ak chcete pokračovať v snímaní, zvoľte [ Reset ] pre užívateľské nastavenie d8 [ File number sequence ] a potom buď naformátujte aktuálnu pamäťovú kartu, alebo vložte novú pamäťovú kartu.

Číslovanie priečinkov

  • Ak sa nasníma obrázok, keď aktuálny priečinok obsahuje 5000 obrázkov alebo obrázok s číslom 9999, vytvorí sa nový priečinok a vyberie sa ako aktuálny priečinok.
  • Novému priečinku je priradené číslo o jedno vyššie ako číslo aktuálneho priečinka. Ak priečinok s týmto číslom už existuje, novému priečinku bude priradené najnižšie dostupné číslo priečinka.