Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

d9: Režim zobrazenia (Photo Lv)

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či sa fotoaparát prispôsobí náhľad v hľadáčiku alebo na monitore odrážať, ako nastavenia snímania ovplyvnia odtieň a jas výslednej snímky. Bez ohľadu na vybratú možnosť sú účinky nastavení fotoaparátu vždy viditeľné v režime videa.

Možnosť Popis
V [ Zobraziť efekty nastavení ]

Efekty vyváženia bielej, nastavení obrazu, kompenzácie expozície a ďalších nastavení, ktoré ovplyvňujú farbu a expozíciu, sú viditeľné na obrazovke snímania. Stlačením 2 , keď je zvýraznená možnosť [ Show effects of settings ], sa zobrazia možnosti [ Always ] a [ Only when flash is not used ].

 • [ Always ]: Účinky nastavení sú viditeľné aj vtedy, keď je blesk pripojený a pripravený na spustenie.

  • Toto nastavenie sa odporúča, keď sa displej používa na úpravu expozície pozadia.
  • Hlavný objekt sa môže na obrazovke snímania zdať tmavý.
  • Jas scény zobrazenej na obrazovke snímania sa môže líšiť od jasu skutočného objektu, ak je pre režim ovládania blesku vybratá možnosť TTL a v ponuke snímania fotografií je vybratá možnosť [ ON ] pre položku [ ISO citlivosti ] > [ Auto ISO sensitivity control ].
 • [ Len keď sa nepoužíva blesk ]: Jas displeja sa upraví tak, aby sa uľahčilo sledovanie (podľa možnosti [ Upraviť pre uľahčenie prezerania ]), keď je blesk pripojený a pripravený na spustenie. Účinky nastavení na farby sú viditeľné bez ohľadu na to.
 • Na displeji snímania sa zobrazí V
W [ Upraviť pre ľahké prezeranie ]

Účinky zmien nastavení, ako je vyváženie bielej, nastavenia obrazu a kompenzácia expozície, nie sú viditeľné na obrazovke snímania. Stlačením 2 , keď je zvýraznená možnosť [ Adjust for easy of viewing ], sa zobrazia možnosti [ Auto ] a [ Custom ].

 • [ Auto ]: Farba, jas a ďalšie nastavenia sa upravia tak, aby sa dali ľahko sledovať počas dlhšieho používania.
 • [ Custom ]: Stlačením 2 vykonáte individuálne úpravy [ White balance ], [ Set Picture Control ] a [ Brighten shadows ].

  • [ White balance ]: Vyberte si z [ Preview current setting ], [ Auto ] a [ Choose color temperature ]. Ak chcete vybrať teplotu farieb pre zobrazenie snímania, vyberte položku [ Choose color temperature ].
  • [ Set Picture Control ]: Vyberte si z [ Preview current setting ] a [ Adjust for easy of view ].
  • [ Brighten shadows ]: Vyberte, či alebo o koľko fotoaparát zosvetlí tiene (tmavé oblasti) na displeji; dostupné možnosti sú [ Off ], [ +1 ], [ +2 ] a [ +3 ]. Čím vyššia hodnota, tým väčší efekt.
 • Na displeji snímania sa zobrazí W