Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Možnosti zobrazenia prehrávania

Tlačidlo G U D ponuka prehrávania

Vyberte si možnosti zobrazenia pre prehrávanie na celej obrazovke.

  • Zvýraznite možnosti a stlačením 2 vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).
  • Na dokončenie operácie stlačte G .
Možnosť Popis
[ bod zaostrenia ] Vyberte ( M ) túto možnosť, ak chcete zobraziť umiestnenie zaostrovacieho bodu použitého pri nasnímaní obrázka.
[ Označte prvý záber v sérii ]

Keď je vybratá táto možnosť ( M ), prvý obrázok v každej sérii bude označený ikonou c a číslom udávajúcim celkový počet záberov v sérii.

[ Informácie o expozícii ] Vybrané ( M ) informačné displeje je možné zobraziť pomocou tlačidla DISP alebo stlačením 1 alebo 3 .
[ Highlights ]
[ histogram RGB ]
[ Údaje o fotení ]
[ Prehľad ]
[ Žiadne (iba obrázok) ]
[ Informácie o súbore ]
[ Základné údaje o snímaní ] Vybrané možnosti ( M ) sú zahrnuté v zobrazení [ Shooting data ] pri prehrávaní na celej obrazovke.
[ Flash údaje ]
[ Picture Control /Údaje HLG ]
[ Ďalšie údaje o snímaní ]
[ Informácie o autorských právach ]
[ údaje o polohe ]
[ údaje IPTC ]