Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Odstráňte obrázky z oboch slotov

Tlačidlo G U D ponuka prehrávania

Vyberte, či chcete odstrániť kópiu obrázka zaznamenané na obe pamäťové karty s možnosťou [ Backup ] alebo s možnosťou duálneho formátu ( [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] alebo [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]) vybratou pre [ Role playing by card in Slot 2 ] v v ponuke snímania fotografií sa odstráni aj zostávajúca kópia.

Možnosť Popis
[ Áno (vyžaduje sa potvrdenie) ] Pred odstránením jednej kópie budete vyzvaní, aby ste vybrali, či chcete odstrániť druhú. Ak chcete vybrať predvolene zvýraznenú možnosť, stlačte 2 .
[ Áno ] Vždy je vybratá možnosť [ Rovnaké obrázky na 1 a 2 ]; výberom možnosti [ Yes ] v dialógovom okne s potvrdením sa vymažú obe kópie.
[ Nie ] Zobrazené dialógové okno s potvrdením je rovnaké ako v prípade obrázkov, pre ktoré neexistuje žiadna druhá kópia. Odstránením aktuálneho obrázka sa neodstráni kópia.