Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Ovládanie blesku

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Upravte nastavenia pre bezdrôtové diaľkovo ovládané blesky alebo voliteľné blesky namontované na sánkach pre príslušenstvo fotoaparátu.

  • Informácie o úprave nastavení pre voliteľné zábleskové jednotky namontované na sánkach pre príslušenstvo fotoaparátu nájdete v časti „Na fotoaparáte“ verzus „Diaľkové“ ( 0 „Na fotoaparáte“ verzus „Diaľkové“ ).
  • Informácie o úprave nastavení pre bezdrôtové diaľkovo ovládané blesky nájdete v časti „Čo je fotografovanie s diaľkovým bleskom?“ ( 0 Čo je fotografovanie s bleskom na diaľku? ).

Režim ovládania blesku

Vyberte režim ovládania záblesku a úroveň záblesku a upravte ďalšie nastavenia pre zábleskové SB-5000 , SB-500 , SB-400 alebo SB-300 namontované v sánkach pre príslušenstvo fotoaparátu.

  • Možnosti dostupné na displeji ovládania blesku sa líšia podľa možnosti vybratej pre [ Flash control mode ].
  • Nastavenia pre iné blesky ako SB-5000 , SB-500 , SB-400 a SB-300 je možné upraviť len pomocou ovládacích prvkov blesku.
  • Nastavenia pre blesk SB-5000 namontovaný na sánkach na príslušenstvo je možné upraviť aj pomocou ovládacích prvkov na jednotke blesku.

Možnosť Popis
[ TTL ] Výkon blesku sa nastavuje automaticky podľa podmienok snímania.
[ Automatický externý blesk ] Svetlo z blesku sa odráža od objektu do snímača automatického externého blesku a výkon blesku sa nastavuje automaticky.
[ Manuál priority vzdialenosti ] Vyberte vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky.
[ manuál ] Úroveň blesku vyberte manuálne.
[ Opakujúci sa blesk ] Počas expozície sa blesk opakovane spúšťa, čím vzniká efekt viacnásobnej expozície.

Možnosti bezdrôtového blesku

Upravte nastavenia pre súčasné bezdrôtové ovládanie viacerých diaľkovo ovládaných bleskov. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je na fotoaparáte namontovaný blesk SB-5000 alebo SB-500 alebo bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R11a alebo WR-R10 .

Možnosť Popis
Y [ Optické AWL ] Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky sa ovládajú pomocou zábleskov s nízkou intenzitou vyžarovaných hlavným bleskom ( 0 Optical AWL ).
Z [ Rádio AWL ] Diaľkovo ovládané blesky sú ovládané rádiovými signálmi z WR-R11a / WR-R10 pripojeného k fotoaparátu ( 0 Rádio AWL ).
[ Off ] Fotografovanie s diaľkovým bleskom je vypnuté.

Diaľkové ovládanie blesku

Vyberte režim diaľkového ovládania blesku. Možnosti blesku je možné upraviť na displeji ovládania blesku; dostupné možnosti sa líšia podľa možnosti vybratej pre [ Remote flash control ].

Možnosť Popis
[ Skupinový blesk ] Vyberte samostatný režim ovládania blesku pre každú skupinu diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek ( 0 Skupinový blesk , Skupinový blesk ).
[ Rýchle bezdrôtové ovládanie ] Vyberte rovnováhu medzi skupinami A a B a manuálne nastavte výstup pre skupinu C ( 0 Rýchle bezdrôtové ovládanie , Rýchle bezdrôtové ovládanie (len SB-5000 ) ).
[ Opakovanie na diaľku ] Pri otvorenej uzávierke sa blesky opakovane spúšťajú, čím vzniká efekt viacnásobnej expozície ( 0 Diaľkové opakovanie , Diaľkové opakovanie (len SB-5000 ) ).

Informácie o rádiovom diaľkovom blesku

Pozrite si aktuálne ovládané blesky prostredníctvom rádia AWL .