Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Redukcia blikania fotografie

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Výber [ ON ] znižuje účinky blikania z takých svetelných zdrojov, ako sú žiarivky alebo ortuťové výbojky.

 • Blikanie môže spôsobiť nerovnomernú expozíciu alebo (na fotografiách zhotovených v režimoch sériového snímania) nekonzistentnú expozíciu alebo sfarbenie.
 • Ak redukcia blikania neprinesie požadované výsledky, vypnite fotoaparát a pred opätovným zapnutím ho namierte na objekt alebo zdroj svetla.
 • Ak je vybratá možnosť [ ON ] a pri uvoľnení uzávierky sa zistí blikanie, vedľa ikony BLIKÁ na displeji snímania sa zobrazí zelená I
 • Ak vyberiete možnosť [ ON ], zobrazenie snímania po uvoľnení spúšte nakrátko stmavne. V kontinuálnom vysokorýchlostnom a kontinuálnom nízkorýchlostnom režime sa fotoaparát bude správať tak, ako je popísané nižšie.

  • Nepretržité vysokorýchlostné : Prioritu má snímková frekvencia. Displej nakrátko stmavne pri prvom zábere v každej sérii, ale nie pri ďalších záberoch.
  • Nepretržité pri nízkej rýchlosti : Prioritou je redukcia blikania. Pri každom uvoľnení uzávierky displej nakrátko stmavne a snímková frekvencia môže klesnúť alebo byť nepravidelná.

„[ Redukcia blikania fotografie ]“

 • Redukcia blikania môže mierne oneskoriť odozvu uzávierky.
 • Redukcia blikania dokáže detekovať blikanie pri frekvencii 100 a 120 Hz (spojené s napájacími zdrojmi striedavého prúdu 50 a 60 Hz). Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa počas sériového snímania zmení frekvencia napájania.
 • V závislosti od zdroja svetla a podmienok snímania, napríklad pri jasne osvetlených scénach alebo s tmavým pozadím, sa nemusí rozpoznať blikanie alebo sa nemusia dosiahnuť požadované výsledky.
 • Požadované výsledky sa tiež nemusia dosiahnuť s dekoratívnymi svetelnými displejmi a iným neštandardným osvetlením.
 • Skutočné účinky redukcie blikania fotografie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú viditeľné na displeji.

Nepretržitá vysoká rýchlosť

 • Keď je vybratá možnosť [ Focus ] pre užívateľské nastavenie a1 [ AF-C priority selection ], redukcia blikania pre režim sériového snímania s vysokou rýchlosťou sa správa rovnakým spôsobom ako pri nepretržitom snímaní pri nízkej rýchlosti.
 • Redukcia blikania nemusí priniesť požadované výsledky počas sériového snímania, ak:

  • zmení sa rýchlosť uzávierky (režim A alebo P ),
  • rýchlosť posunu snímok sa spomalí, príp
  • výbuchy sú dlhé.

[ Photo Flicker Reduction ]: Obmedzenia

[ Potlačenie blikania fotografie ] sa neprejaví za určitých podmienok vrátane:

 • HDR prekrytie a
 • vysokorýchlostné snímanie snímok +.