Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Časový kód

Tlačidlo G U 1 ponuka nahrávania videa

Vyberte, či chcete nahrávať časové kódy pri natáčaní videa uvádzanie hodiny, minúty, sekundy a čísla snímky pre každú snímku. Časové kódy nie sú zahrnuté vo videách nasnímaných s [ H.264 8-bit (MP4) ] vybratým pre [ Video file type ] v ponuke nahrávania videa.

Možnosť Popis
[ Zaznamenať časové kódy ]
 • [ On ]: Záznam časových kódov. Časový kód sa zobrazí na obrazovke snímania.
 • [ Zap. (s výstupom HDMI ) ]: Časové kódy budú zahrnuté v záznamoch uložených do externých rekordérov pripojených k fotoaparátu pomocou kábla HDMI . Kamera podporuje monitorovacie rekordéry Atomos SHOGUN , NINJA a SUMO .
 • [ Off ]: Časové kódy sa nezaznamenajú.
[ Metóda počítania ]
 • [ Record run ]: Časové kódy sa zvyšujú iba počas nahrávania.
 • [ Free run ]: Časové kódy sa neustále zvyšujú. Časové kódy sa budú naďalej zvyšovať, keď je fotoaparát vypnutý.
[ Pôvod časového kódu ]
 • [ Reset ]: Obnovte časový kód na 00:00:00.00.
 • [ Reset using remote ]: Časový kód možno vynulovať stlačením tlačidla spúšte na voliteľnom bezdrôtovom diaľkovom ovládači WR‑T10 ( 0 „Reset Using Remote“ ).
 • [ Zadať manuálne ]: Manuálne zadajte hodinu, minútu, sekundu a číslo snímky.
 • [ Aktuálny čas ]: Nastavte časový kód na aktuálny čas, ktorý hlásia hodiny fotoaparátu. Pred pokračovaním vyberte v ponuke nastavenia položku [ Time zone and date ] a skontrolujte, či sú hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum.
[ spustiť rám ] Zvoľte [ ON ], ak chcete kompenzovať nezrovnalosti medzi počtom snímok a skutočným časom nahrávania pri snímkovej frekvencii 30 a 60 fps.

Upozornenie: Zariadenia HDMI

Výberom možnosti [ Zapnuté (s výstupom HDMI ) ] pre možnosť [ Record timecodes ] sa môže narušiť výstup záznamu do zariadení HDMI .

„Resetovať pomocou diaľkového ovládača“

Táto možnosť umožňuje vynulovanie časového kódu stlačením tlačidla spúšte na voliteľnom WR-T10 spárovanom s voliteľným bezdrôtovým diaľkovým ovládačom WR-R11a alebo WR-R10 pripojeným k fotoaparátu.

 • Výberom možnosti [ Reset using remote ] sa zobrazí dialógové okno resetovania časového kódu. Stlačením tlačidla spúšte na WR-T10 vynulujete časový kód.
 • Spárovanie jedného WR-T10 s viacerými bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi WR-R11a / WR-R10 umožňuje súčasné resetovanie časových kódov pre viacero fotoaparátov jediným stlačením tlačidla spúšte na WR-T10 . Časové kódy pre viacero kamier je tak možné synchronizovať, čo zjednodušuje úpravu.

Dialógové okno resetovania časového kódu

Úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu počas zobrazenia dialógového okna resetovania časového kódu vynulujete časový kód. Nevykoná sa žiadna fotografia.