Înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorul sau cardurile de memorie, asiguraţi-vă că aţi trecut comutatorul de alimentare pe poziţia OFF (OPRIT). Introduceţi acumulatorul aşa cum este arătat, folosind acumulatorul pentru a menţine zăvorul portocaliu al acumulatorului apăsat într-o parte. Zăvorul blochează acumulatorul pe poziţie când acumulatorul este complet introdus.

Zăvor acumulator

Ţinând cardul de memorie în orientarea indicată, introduceţi-l până când se fixează pe poziţie cu un clic.

Scoaterea acumulatorului şi a cardurilor de memorie

Scoaterea acumulatorului

Pentru a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul locaşului acumulatorului. Apăsaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată de săgeată pentru a elibera acumulatorul şi apoi scoateţi acumulatorul cu mâna.

Scoaterea cardurilor de memorie

După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos acces card memorie este stins, opriţi aparatul foto, deschideţi capacul fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul pentru a-l scoate (q). Apoi cardul poate fi scos cu mâna (w).

Carduri de memorie

  • Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia cuvenită când scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
  • Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timpul formatării sau în timp ce datele sunt înregistrate, şterse sau copiate pe un computer. Nerespectarea acestor precauţii s-ar putea solda cu pierderea datelor sau cu deteriorarea aparatului foto sau a cardului.
  • Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
  • Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
  • Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea cardului.
  • Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a soarelui.
  • Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.