În modul s (Continuu), aparatul foto face fotografii continuu cât timp butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

 1. Apăsaţi butonul s (E).

  Buton s (E)

 2. Alegeţi s (Continuu).

  Evidenţiaţi s (Continuu) şi apăsaţi J.

 3. Focalizaţi.

  Încadraţi fotografia şi focalizaţi.

 4. Faceţi fotografii.

  Aparatul foto va face fotografii cât timp butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

Memoria tampon

Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocare temporară, permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. Pot fi realizate până la 100 de fotografii în succesiune (excepţie face cazul în care este selectat un timp de expunere de 4 secunde sau mai lung în modul S sau M, când nu există o limită în privinţa numărului de fotografii realizate într-o singură serie). Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.

Cadenţă cadre

Pentru informaţii privind numărul de fotografii care pot fi făcute în modul declanşare continuă, consultaţi „Specificații” (0 Specificații). Cadența cadrelor poate scădea atunci când memoria tampon este plină sau când acumulatorul este descărcat.

Bliţul încorporat

Modul declanşare continuă nu poate fi folosit cu bliţul încorporat; rotiţi selectorul de moduri la j (0 Moduri de fotografiere simple (i și j)) sau opriţi bliţul (0 Utilizarea bliţului încorporat).

Capacitatea memoriei tampon

Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în memoria tampon la setările curente este indicat în afişajul de contorizare a expunerilor din vizor, în timp ce butonul de declanşare este apăsat.