Obiective CPU compatibile

Acest aparat foto acceptă focalizarea automată numai cu obiective AF-P şi AF-S de tip E şi G. Obiectivele AF-S au nume care încep cu AF-S, iar obiectivele AF-P au nume care încep cu AF-P; pentru informaţii privind stabilirea tipului de obiectiv (D, E, G sau CPU), consultaţi „Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D” (0 Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D). Focalizarea automată nu este acceptată cu alte obiective cu focalizare automată (AF). Tabelul următor cuprinde funcţiile disponibile cu obiective compatibile în fotografierea prin vizor:

Setare aparat foto

Obiectiv 1

Mod focalizare Mod
fotografiere
Sistem
măsurare
AF MF (cu
telemetru
electronic)
MF M Alte
moduri
L

M

N

Obiectiv tip E 2
AF-S tip G/AF-P NIKKOR 2
AF tip G NIKKOR 2
Obiectiv tip D 3
Seria PC-E NIKKOR 4, 5 6 2
PC Micro 85mm f/2.8D 7 6 3 2
Alte obiective AF NIKKOR (cu
excepţia obiectivelor pentru F3AF)
8 3
AI-P NIKKOR 9 3

Presupune o diafragmă combinată de f/5.6 sau mai deschisă atunci când este ataşat teleconvertorul AF-S.

Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 Măsurare spot).

Indicatorul de expunere dezactivat.

Butonul de deplasare pentru obiectivele PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED poate intra în contact cu corpul aparatului foto când obiectivul este rotit.

Deplasarea şi/sau înclinarea obiectivului interferează cu expunerea.

Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.

Expunerea optimă va fi obţinută numai dacă obiectivul este la diafragma maximă şi nu este deplasat sau înclinat.

Când obiectivele AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Nou) sau AF 28–85mm f/3.5–4.5 sunt în zoom complet la distanţa focală minimă, este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Înainte de a fotografia, asiguraţi-vă că imaginea din ecranul vizorului este clară.

Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.

Poate apărea zgomot sub formă de linii în timpul focalizării automate când sunt înregistrate filme la sensibilităţi ISO ridicate. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.

Obiective IX NIKKOR

Obiectivele IX NIKKOR nu pot fi utilizate. Încercarea de a ataşa un obiectiv IX NIKKOR ar putea deteriora obiectivul sau aparatul foto.

Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D

Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D prin prezenţa uneia dintre aceste litere pe corpul obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt echipate cu un inel pentru diafragma obiectivului.

Contacte CPU

Obiectiv CPU

Obiectiv tip G sau E

Inel diafragmă

Obiectiv tip D

Obiective de tip D

Obiectivele de tip D pot fi utilizate numai când aparatul foto este în modul M. Selectarea unui alt mod dezactivează declanşarea obturatorului. Diafragma trebuie să fie reglată manual prin intermediul inelului diafragmei obiectivului, iar sistemul de măsurare al aparatului foto şi controlul bliţului i-TTL nu pot fi utilizate.

Obiective non-CPU compatibile

Obiectivele non-CPU pot fi utilizate numai când aparatul foto este în modul M. Selectarea unui alt mod dezactivează declanşarea obturatorului. Diafragma trebuie să fie reglată manual prin intermediul inelului diafragmei obiectivului, iar sistemul de măsurare al aparatului foto, controlul bliţului i-TTL şi alte funcţii care necesită un obiectiv CPU nu pot fi utilizate. Unele obiective non-CPU nu pot fi utilizate; consultaţi „Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile” mai jos.

Setare aparat foto

Obiectiv/accesoriu

Focalizare Mod
AF MF (cu
telemetru
electronic)
MF M Alte
moduri
Obiective NIKKOR AI, AI-modificat sau
Nikon seria E
1 2
NIKKOR medical 120mm f/4 3
Reflex NIKKOR 2
NIKKOR PC 4 2
Teleconvertor de tip AI 5 2
Accesoriu de focalizare cu burduf PB-6 6 1 2
Inele cu extindere automată
(seriile PK 11A, 12 sau 13; PN-11)
1 2

Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.

Indicatorul expunerii nu poate fi folosit.

Se poate folosi la timpi de expunere mai lungi decât viteza de sincronizare a bliţului cu un pas sau mai mult.

Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.

Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.

Ataşaţi în orientare verticală (poate fi utilizat în orientare orizontală după ce este ataşat).

Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile

Următoarele accesorii şi obiective non-CPU nu pot fi folosite cu D3500:

 • Teleconvertor AF TC-16A
 • Obiective non-AI
 • Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1.200mm f/11)
 • Superangular (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
 • 2,1cm f/4
 • Inel de extensie K2
 • 180–600mm f/8 ED (seriile 174041–174180)
 • 360–1.200mm f/11 ED (seriile 174031–174127)
 • 200–600mm f/9.5 (seriile 280001–300490)
 • Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, Teleconvertor AF TC-16)
 • PC 28mm f/4 (seria 180900 sau anterioare)
 • PC 35mm f/2.8 (seriile 851001–906200)
 • PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
 • Reflex 1.000mm f/6.3 (tip vechi)
 • Reflex 1.000mm f/11 (seriile 142361–143000)
 • Reflex 2.000mm f/11 (seriile 200111–200310)

Iluminare asistenţă AF

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ 0,5–3,0 m; atunci când utilizaţi dispozitivul de iluminare, folosiţi un obiectiv cu o distanţă focală de 18-200 mm şi scoateţi parasolarul obiectivului. Funcţia iluminare asistenţă AF nu este disponibilă cu următoarele obiective:

 • AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
 • AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
 • AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
 • AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
 • AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5–5.6G ED VR
 • AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
 • AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
 • AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

La distanţe mai mici de 1 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi pot interfera cu focalizarea automată când iluminarea este slabă:

 • AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
 • AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
 • AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
 • AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
 • AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
 • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
 • AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
 • AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
 • AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
 • AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
 • AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
 • AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED
 • AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
 • AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
 • AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
 • AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED
 • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR
 • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
 • AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
 • AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
 • AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Bliţul încorporat

Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective cu distanţe focale de 18–300 mm, deşi în unele cazuri este posibil ca bliţul să nu poată lumina complet subiectul la anumite raze de acţiune sau distanţe focale datorită umbrelor proiectate de obiectiv (a se vedea ilustraţia de mai jos), în timp ce obiectivele care blochează vizibilitatea subiectului pentru indicatorul luminos de reducere a ochilor roşii pot interfera cu reducerea ochilor roşii. Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor.

Umbră

Vignetare

Bliţul are o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a obiectivelor cu zoom macro. Este posibil ca bliţul să nu poată lumina subiectul în întregime cu următoarele obiective la distanţe mai mici decât cele menţionate mai jos:

Obiectiv Poziţie zoom (distanţă focală) Distanţă minimă fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED 24 mm 1,5 m
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED 24 mm 1,0 m
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 mm 1,0 m
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR 24 mm 1,0 m
35–80 mm Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR 24–85 mm Fără vignetare
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED 28 mm 1,0 m
35 mm Fără vignetare
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED 28 mm 1,5 m
35 mm 1,0 m
45–55 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED 24 mm 1,5 m
28–35 mm Fără vignetare
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED 24 mm 1,0 m
28–35 mm Fără vignetare
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G 18 mm 1,0 m
24–55 mm Fără vignetare
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED 18 mm 1,0 m
24–70 mm Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR 18 mm 2,5 m
24 mm 1,0 m
35–105 mm Fără vignetare
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5-5.6G IF-ED 18 mm 2,0 m
24–135 mm Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR 24 mm 1,0 m
35–140 mm Fără vignetare
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II 24 mm 1,0 m
35–200 mm Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 35 mm 1,5 m
50 mm 1,0 m
105–300 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 20 mm 1,5 m
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF 24 mm 2,5 m
28 mm 1,0 m
35 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 24 mm 1,0 m
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED 35 mm 1,5 m
50–70 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR 50 mm 1,0 m
70 mm Fără vignetare
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED 24 mm 1,0 m
28–120 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR 24 mm 1,5 m
28 mm 1,0 m
35–120 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED 28 mm 1,0 m
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED 35 mm 1,5 m
50–70 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR 28 mm 1,5 m
35 mm 1,0 m
50–300 mm Fără vignetare
AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Teleconvertor încorporat dezactivat:
250 mm 3,0 m
300 mm 2,5 m
Teleconvertor încorporat activat:
180 mm (252 mm) 3,0 m
200 mm (280 mm) 3,0 m
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED, AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II 200 mm 4,0 m
250 mm 3,0 m
300 mm 2,5 m
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 mm 3,0 m

Când nu este deplasat sau înclinat.

Când este utilizat cu obiectivul AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, bliţul nu va putea să lumineze întregul subiect la toate razele de acţiune.

Calcularea unghiului de câmp

Dimensiunea zonei expuse de un aparat foto de 35 mm este de 36 × 24 mm. În schimb, dimensiunea zonei expuse de D3500 este de 23,5 × 15,6 mm, ceea ce înseamnă că unghiul de câmp al unui aparat foto de 35 mm este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cel al D3500. Distanţa focală aproximativă a obiectivelor pentru D3500 în format de 35 mm poate fi calculată înmulţind distanţa focală a obiectivului cu aproximativ 1,5.

1 Obiectiv
2 Dimensiune imagine (format 35 mm) (36 × 24 mm)
3 Dimensiune imagine (D3500) (23,5 × 15,6 mm)
4 Diagonală imagine
5 Unghi de câmp (format 35 mm)
6 Unghi de câmp (D3500)