Modurile P, S, A și M oferă niveluri diferite de control asupra timpului de expunere şi diafragmei:

Mod Descriere
P Mod automat program (0 Mod P (mod automat program)): Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care este puţin timp disponibil pentru a regla setările aparatului foto. Aparatul foto setează timpul de expunere şi diafragma pentru expunere optimă.
S Mod automat prioritate de timp (0 Mod S (mod automat prioritate de timp)): Utilizaţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea. Utilizatorul alege timpul de expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
A Mod automat prioritate de diafragmă (0 Mod A (mod automat prioritate de diafragmă)): Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul, cât şi fundalul clare. Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto selectează timpul de expunere pentru rezultate optime.
M Manual (0 Mod M (manual)): Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi diafragma. Setaţi timpul de expunere la „Bulb” sau „Durată” pentru expuneri îndelungate.

Mod P (mod automat program)

Acest mod este recomandat pentru instantanee sau pentru oricând doriţi să lăsaţi aparatul foto să controleze timpul de expunere şi diafragma. Aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi diafragma pentru expunere optimă în majoritatea situaţiilor.

Selector moduri

Pentru a face fotografii în modul automat program, rotiţi selectorul de moduri la P.

Program flexibil

În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii ale timpului de expunere şi diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme deschise (numere f/ mici) şi timpi de expunere scurţi, respectiv spre stânga pentru diafragme închise (numere f/ mari) şi timpi de expunere lungi. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere.

Rotiţi spre dreapta pentru a estompa detaliile din fundal sau pentru a îngheţa mişcarea.

Selector de comandă

Rotiţi spre stânga pentru a creşte profunzimea de câmp sau pentru a estompa mişcarea.

Când este activat programul flexibil, în vizor şi pe afişajul informaţiilor apare un indicator U (R). Pentru a restabili setările implicite pentru timpul de expunere şi diafragmă, rotiţi selectorul de comandă până când indicatorul nu mai este afişat, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.

Mod S (mod automat prioritate de timp)

Acest mod vă permite să controlaţi timpul de expunere: alegeţi timpi de expunere scurţi pentru a „îngheţa” mişcarea, respectiv timpi de expunere lungi pentru a sugera mişcarea prin estomparea obiectelor în mişcare. Aparatul foto reglează automat diafragma pentru expunere optimă.

Timpii de expunere scurţi (de exemplu, 1/1.600 s) îngheaţă mişcarea.

Timpii de expunere lungi (de exemplu, 1 s) estompează mişcarea.

Pentru a alege un timp de expunere:

 1. Rotiţi selectorul de moduri la S.

  Selector moduri

 2. Alegeţi un timp de expunere.

  Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege timpul de expunere dorit: rotiţi spre dreapta pentru timpi de expunere mai scurţi, spre stânga pentru timpi de expunere mai lungi.

  Selector de comandă

Mod A (mod automat prioritate de diafragmă)

În acest mod puteţi regla diafragma pentru a controla profunzimea de câmp (distanţa din faţa şi din spatele subiectului principal care apare focalizat). Aparatul foto reglează automat timpul de expunere pentru expunere optimă.

Diafragmele deschise (numere f/ mici, de exemplu, f/5.6) estompează detaliile din faţa şi din spatele subiectului principal.

Diafragmele închise (numere f/ mari, de exemplu, f/22) focalizează asupra prim-planului şi asupra fundalului.

Pentru a alege o diafragmă:

 1. Rotiţi selectorul de moduri la A.

  Selector moduri

 2. Alegeţi o diafragmă.

  Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme mai deschise (numere f/ mai mici), spre dreapta pentru diafragme mai închise (numere f/ mai mari).

  Selector de comandă

Mod M (manual)

În modul manual, dumneavoastră controlaţi atât timpul de expunere, cât şi diafragma. Timpii de expunere „Bulb” şi „Durată” sunt disponibili pentru expunerile îndelungate ale luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de artificii (0 Expuneri îndelungate (doar modul M)).

 1. Rotiţi selectorul de moduri la M.

  Selector moduri

 2. Alegeţi diafragma şi timpul de expunere.

  Verificând indicatorul expunerii (a se vedea mai jos), reglaţi timpul de expunere şi diafragma. Timpul de expunere se selectează prin rotirea selectorului de comandă (spre dreapta pentru timpi de expunere mai scurţi, spre stânga pentru timpi de expunere mai lungi). Pentru a regla diafragma, menţineţi apăsat butonul E (N) în timp ce rotiţi selectorul de comandă (spre stânga pentru diafragme mai deschise/numere f/ mai mici şi spre dreapta pentru diafragme mai închise/numere f/ mai mari).

  Timp de expunere

  Selector de comandă

  Diafragmă

  Buton E (N)

  Selector de comandă

Indicatorul de expunere

Dacă este ataşat un obiectiv de tip E sau G (0 Obiective CPU compatibile) şi se selectează un timp de expunere diferit de „Bulb” sau „Durată” (0 Expuneri îndelungate (doar modul M)), indicatorul de expunere din vizor şi de pe afişajul informaţiilor indică dacă fotografia va fi subexpusă sau supraexpusă la setările curente.

Expunere optimă Subexpusă cu 1/3 EV Supraexpusă cu peste 2 EV

Expuneri îndelungate (doar modul M)

Selectaţi următorii timpi de expunere pentru expunerile îndelungate ale luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de artificii.

Timp de expunere: Bulb
(expunere de 35 de secunde)

Diafragmă: f/25

 • Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis cât timp butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea.
 • Durată (&): Porniți expunerea folosind butonul de declanșare. Obturatorul rămâne deschis până când butonul este apăsat a doua oară.

Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă stabilă, plană. Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să apară în fotografii sau să interfereze cu expunerea, vă recomandăm să acoperiţi vizorul cu mâna sau cu alte obiecte, cum ar fi capacul ocular opţional (0 Accesorii ocular vizor) înainte de a face fotografii fără a ţine ochiul pe vizor (0 Acoperiți vizorul). Nikon recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector de alimentare, opționale, pentru a evita pierderea alimentării în timp ce obturatorul este deschis. Reţineţi că în expunerile lungi poate fi prezent zgomot (puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă).

Bulb

 1. Rotiţi selectorul de moduri la M.

  Selector moduri

 2. Alegeţi timpul de expunere.

  În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul de comandă pentru a alege un timp de expunere Bulb (A).

  Selector de comandă

 3. Faceţi fotografia.

  După focalizare apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Luaţi degetul de pe butonul de declanşare când expunerea este finalizată.

Durată

 1. Rotiţi selectorul de moduri la M.

  Selector moduri

 2. Alegeţi timpul de expunere.

  În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru a alege un timp de expunere Time (&).

  Selector de comandă

 3. Deschideţi obturatorul.

  După focalizare apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

 4. Închideţi obturatorul.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.