Înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi instalat ViewNX-i (0 Instalarea ViewNX-i).

 1. Conectaţi cablul USB.

  După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un card de memorie, conectaţi un cablu USB (disponibil separat) aşa cum este arătat şi apoi porniţi aparatul foto.

  Hub-uri USB

  Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul prin intermediul unui hub USB sau al unei tastaturi.

  Utilizaţi o sursă de alimentare sigură

  Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.

  Conectarea cablurilor

  Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi.

 2. Porniţi Nikon Transfer 2, parte din ViewNX-i.

  Dacă este afişat un mesaj care vă cere să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2.

  În timpul transferului

  Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în derulare.

  Windows 7

  Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform descrierii de mai jos.

  1. Din Import pictures and videos (Import imagini şi fişiere video), faceţi clic pe Change program (Modificare program). Va fi afişat un dialog de selecţie a programului; selectaţi Nikon Transfer 2 şi faceţi clic pe OK.

  2. Faceţi dublu clic pe .

  Windows 10 şi Windows 8.1

  Windows 10 şi Windows 8.1 pot afişa un mesaj de redare automată atunci când aparatul foto este conectat. Atingeţi sau faceţi clic pe dialog, iar apoi atingeţi sau faceţi clic pe Nikon Transfer 2 pentru a selecta Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Dacă Nikon Transfer 2 nu porneşte automat, asiguraţi-vă că aparatul foto este conectat şi apoi lansaţi Image Capture (Transfer de imagini) (o aplicaţie inclusă în macOS sau OS X) şi selectaţi Nikon Transfer 2 ca aplicaţia care se deschide când este detectat aparatul foto.

 3. Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).

  Fotografiile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.

  Start Transfer (Pornire transfer)

 4. Întrerupeţi conexiunea.

  Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Pentru mai multe informaţii

Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii privind utilizarea ViewNX-i.